Procene vrednosti vozila

DEKRA sa sedištem u Štutgartu u Nemačkoj danas je evropski tržišni lider na području tehničkih pregleda vozila, procene stanja i procene vrednosti vozila, procene šteta na vozilima i veštačenja.

DEKRA Automotive d.o.o. je preduzeće registrovano u Beogradu u 100% vlasništvu osnivača DEKRA S.E. Štutgart, a kadrovski i tehnički je osposobljeno za pružanje usluge u „Automotive” delatnosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije, strogo se držeći pravila struke i DEKRA korporativnih pravila.

Procena tržišne vrednosti vozila se radi u formi izveštaja o tržišnoj vrednosti vozila na osnovu izvršenog pregleda od strane DEKRA stručnog lica kao i svih unapred definisanih pravila struke i DEKRA korporativnih pravila i kriterijuma procene.

Procena tržišne vrednosti vozila se radi sa i/ili bez nezavisnog mišljenja Sudskog veštaka mašinske struke specijalizovanog za procene tržišne vrednosti motornih vozila. Za sve detaljne informacije o kompaniji, proizvodima, cenama usluga procene i tehničkoj saradnji privrednog društva AKS Fleet Solution doo i kompanije DEKRA Automotiv doo budite slobodni da nas kontaktirate.