Proizvodi

 

Privredno društvo AKS Fleet Solution doo je specijalizovano za pružanje usluga dugoročnog zakupa za nova motorna putnička i laka komercijalna vozila u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, korisnika naših usluga.


Pojam “dugoročni zakup”:  ugovorni odnos između zakupca/korisnika vozila i zakupodavca/pravnog vlasnika i/ili korisnika lizinga u period trajanja od 36 i/ili 48 meseci u kome Zakupodavac daje Zakupcu na upotrebu vozilo, a Zakupac se obavezuje da će za to plaćati određenu mesečnu nadoknadu/zakupninu u skladu sa unapred definisanim planom otplate.

Ugovorom o zakupu se unapred ne predviđa otkup vozila na kraju isteka ugovora. Osnov ugovornog odnosa je korišćenje predmeta zakupa, a ne vlasništvo nad predmetnom zakupa. Zakup daje mogućnost zakupcu da po isteku ugovora vozilo vrati zakupodavcu i/ili obnovi ugovor za novo izabrano vozilo. 


Pojam “zakupnina”:  Unapred definisani iznos mesečne naknade koji zakupac plaća zakupodavcu na ime naknade za korišćenje vozila u period trajanja ugovora o zakupu.

U fiksnu mesečnu zakupninu uključeno je novo vozilo u okviru određenog vremenskog perioda i kilometraže, kompletne usluge od trenutka primopredaje do isteka perioda zakupa, registracija vozila, tehnički pregled, obavezno auto osiguranje, kasko osiguranje, dodatne zimske/letnje gume, servisiranje guma, obavezna oprema i troškovi isporuke, redovni i svi vanredni servisi. 

Prilikom isteka perioda zakupa, vozila se mogu otkupiti po najpovoljnijim cenama.