Ugrinovačka

Štetni događaji

 

 

Šteta na vozilu koje je predmet zakupa, koju direktno prouzrokujete kao naš klijent-zakupac, kao i šteta od strane nepoznatog lica ili prisutnog trećeg lica (udes-u saobraćajnoj nezgodi) se pre svega prijavljuje privrednom društvu AKS Fleet Solution doo Beograd na dole navedene brojeve telefona.

Takođe, prijavljivanje šteta je obavezno i MUP-u RS, Saobraćajnoj policiji po lokaciji nastanka konkretne štete na vozilu. Navedeni nadležni organ sačinjava zapisnik o predmetnoj šteti i prisutnim licima.


U trenutku nastanka štete prva bitna informacija za nas kao zakupodavca je: da li je šteta nastala na parkingu (nepoznat uzrok, zatečeno u viđenom/oštećenom stanju) ili učešćem vozila u saobraćajnoj nezgodi sudarom sa drugim vozilom ili više vozila:

1. Ukoliko je vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi (uz učešće drugog i/ili više vozila) morate imati u vidu sledeće informacije:

- da li ima povređenih (u tom slučaju, pored saobraćajne policije morate pozvati i službu Hitne pomoći, a to obično radi i policija po automatizmu);
- da li je šteta veće ili manje vrednosti (okvirno): ukoliko vozilo nije pokretno, ozbiljno je havarisano, šteta je naravno veće vrednosti, a manje ogrebotine, ulubljenja i sl. su štete manje vrednosti.

Štete veće vrednosti su vrednosti preko RSD 200.000,00; osiguravajuće društvo u praksi traži izlazak na teren Saobraćajne policije i za sve štete veće od RSD 50.000,00.

Razlog: utvrđivanje stvarnih činjenica, podaci i stanje učesnika, alko test učesnika-vozača (vozači moraju imati nula alkohola u krvi da bi šteta mogla da se naplati aktivacijom kasko polise).

Kada imate dilemu, slobodno prvo kontaktirajte nas, a uz našu preporuku i Saobraćajnu policiju.
- da li je poznato ko je odgovoran za nastalu štetu (ko prihvata odgovornost za nastalu štetu od svih učesnika u nezgodi):

Mora se znati „KO JE KRIV“ za štetu.

Odgovori na gore navedena pitanja su osnov za dalju proceduru:
Ukoliko je vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, ima povređenih i šteta je veće vrednosti MORATE prijaviti štetu zakupodavcu:

AKS Fleet Solution doo, i lično sačekati Policiju koja će Vam na licu mesta dati dalje instrukcije.

Morate imate kod sebe: validnu vozačku i saobraćajnu dozvolu, polisu obaveznog osiguranja, ličnu kartu. Policija na licu mesta donosi odluku da li radi zvaničan uviđaj ili ne, na osnovu svih bitnih činjenica i učesnika u konkretnom slučaju.

Ukoliko je šteta relativno manje vrednosti, nema povređenih, jedan učesnik prihvata odgovornost za nastalu štetu:

Policiju sačekate, dobijete dalje instrukcije, a u praksi se u najvećem broju slučajeva dešava da se samo popuni Evropski Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi na licu mesta, uz prethodno pomeranje vozila, ukoliko su pokretna, da ne smetaju redovnom obavljanju saobraćaja.

Uputstvo za popunjavanje obrasca navedenog izveštaja se nalazi na poleđini istog, a obrazac izveštaja ste dobili prilikom preuzimanja vozila sa pratećom dokumentacijom za vozilo predmet zakupa.

Nakon završenog uviđaja Policije (u slučaju veće štete, kada se ne zna ko je kriv za nastalu štetu i/ili kada ima povređenih) potrebno je sačekati Zapisnik Saobraćajne policije koji se čeka u proseku od 7 do 10 dana.

2. Ukoliko je vozilo zatečeno na parkingu i nije učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, kada se ne zna uzrok nastanka štete: potrebno je samo prijaviti štetu zakupodavcu, privrednom društvu AKS Fleet Solution doo, a mi ćemo Vam usmeno i/ili na licu mesta dati dalje instrukcije.

3. Ukoliko je vozilo ukradeno: postupak je isti kao i u prethodnom stavu plus što mi preuzimamo obavezu prijave štete kod Saobraćajne policije uz dobijanje od vas svih bitnih informacija neophodnih za prijavu štete: lokacija parkinga, vreme kada je utvrđeno stanje, sve druge bitne informacije za nadležne organe.

Prijavu štete vršimo mi kao zakupodavac, aktivacijom kasko polise ukoliko je vozač u vozilu predmetu zakupa odgovoran za nastalu štetu i/ili je vozilo zatečeno na parkingu oštećeno, kada se ne zna uzrok nastanka štete.

4. Ukoliko je vozilo koje je predmet zakupa oštećeno od strane trećeg lica, učesnika u saobraćajnoj nezgodi, a krivica trećeg lica je potvrđena Zapisnikom Policije, prijava štete se formalno završava u Osiguravajućem Društvu strane koja je odgovorna za nastalu štetu, a šteta se likvidira preko polise obaveznog osiguranja/polise autoodgovornosti strane odgovorne za nastalu štetu (bez aktivacije kasko polise zakupca-korisnika vozila).

5. Sve gore navedeno se odnosi na prijavu štete kada je vozilo u voznom stanju, a kada vozilo nije u voznom stanju, najveći deo procedure je identičan, razlika je samo u tome što se kod nepokretnog vozila odmah na licu mesta mora organizovati odvoz vozila do servisa, a po prijemu zapisnika Saobraćajne policije i Zapisnika o oštećenju od strane osiguravajućeg društva može se pristupiti popravci oštećenog vozila u ovlašćenom izabranom servisu.

6. U bilo kojoj gore navedenoj situaciji kada je krivac treća strana koja neće da sarađuje: napušta mesto nezgode, ne prihvata krivicu, ne možete se dogovoriti u vezi okolnosti nastanka štete i sl., potrebno je bar imati registarski broj vozila treće strane (najbolje fotografisati registarsku tablicu, po mogućnosti registracionu nalepnicu, a najbolje je da imate i broj polise autoodgovornosti treće strane, po potrebi i kontakte učesnika u nezgodi, prisutnih svedoka i sl.).

Sve navedno će znatno olakšati mogućnosti prijave i likvidacije konkretne štete, a time i potencijalne troškove oštećenja vozila svesti na minimum za vas kao zakupca.

Sve dalje radnje nakon prijave štete završa AKS Fleet Solution doo: komunikaciju sa osiguravajućim društvima, serviserima i dr., a jedina obaveza vas kao zakupca je da prijavite štetu nama i po potrebi i instrukcijama Saobraćajnoj policiji, kao i da vozilo bude dostupno za preuzimanje u cilju sređivanja u servisu, kada se za navedeno steknu uslovi:

Zapisnik Policije, Zapisnik osiguranja, delovi koji su predmet zamene. Mi ćemo uraditi sve sa naše strane da se u situaciji nastanka štetnog događaja sve uradi u najkraćem mogućem roku, bez suvišnog angažovanja vas kao našeg klijenta.