USLUGE REGISTRACIJE
i osiguranje VOZILA

KONTAKTIRAJTE NAS

O registraciji i osiguranju od autoodgovornosti

Prilikom primopredaje vozila od nas kao zakupodavca dobijate potvrdu o registraciji (nakon 7-10 dana i original saobraćajnu dozvolu), registracionu nalepnicu i polisu osiguranja od autoodgovornosti/polisu obaveznog osiguranja.

 

Na registracionoj nalepnici je naveden datum do kog je vozilo registrovano (period od 12 meseci od dana registracije). Najbolje je proveriti i na polisi AO osiguranja koji datum je naveden kao datum isteka obaveznog osiguranja. To je jedini precizan podatak do kada je vozilo registrovano.

 

Vaša obaveza kao zakupca je da nam se javite najkasnije mesec dana pred istek registracije, kako bi pokrenuli proceduru produžetka registracije i obnavljanja polise autoodgovornosti.

 

Vaša obaveza kao zakupca je da nam se javite najkasnije mesec dana pred istek registracije, kako bi pokrenuli proceduru produžetka registracije i obnavljanja polise autoodgovornosti.

 

Mi kao zakupodavac ćemo sve pripremiti i završiti u roku do isteka registracije uz uslov da budete fizički dostupni da nam dostavite saobraćajnu dozvolu na jedan do pet dana (povećan rok zbog prosečnog peroda za registraciju vozila), u periodu od 3 (tri) do 10 (deset) dana pred istek registracije, a za potrebe završetka navedenog procesa.

O kasko osiguranju vozila

Kasko osiguranjem vozilo je osigurano od potencijalnih šteta kako Vas kao zakupca-korisnika, a takođe i od oštećenja izazvanih od strane trećih lica.

 

Kasko osiguranjem vozilo je osigurano od potencijalnih šteta kako Vas kao zakupca-korisnika, a takođe i od oštećenja izazvanih od strane trećih lica.

 

O svim detaljima konkretne kasko polise bićete upoznati usmenim putem prilikom potpisivanja ugovora o zakupu, a i naknadno, prilikom obnove kasko polise ili u slučaju oštećenja na vozilima koja ste u obavezi da prijavite i nama kao zakupodavcu i MUP-u Republike Srbije

 

Potpuno kasko osiguranje
Ugovorom o kasko osiguranju osiguravač/osiguravajuće društvo se obavezuje da će nadoknaditi materijalne štete na osiguranom vozilu ukoliko štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a osiguranik/zakupodavac se obvezuje za to platiti premiju osiguranja.

 

Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.

 

Zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka važenja saobraćajne dozvole.

 

Ako se zahtev za produženje važenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30-60 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole, vozilo se briše iz evidencije o registrovanim vozilima, a registarske tablice se oduzimaju.

 

Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobraćajne dozvole, izdaje se nova saobraćajna dozvola.

O polisama

AO polisa predstavlja obavezno osiguranje vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koja se upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled saobraćajne nezgode, štete na vozilima, učesnicima u štetnim događajima, uništenju ili oštećenju stvari, kao i svim materijalnim i nematerijalnim štetama svih učesnika u nezgodi.

 

Osiguranje od autoodgovornosti zakonom je propisano kao obavezno. Zaključivanjem osiguranja od autoodgovornosti, kompanija za osiguranje kod koje ste/smo osigurani pokriće troškove za štetu koja je upotrebom vašeg vozila naneta trećem licu čime će umanjiti vaše i naše finansijske gubitke.

 

Osiguravajuće pokriće za osiguranje od autoodgovornosti važi za sve osigurane slučajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije.

 

Zeleni karton je međunarodna karta za osiguranje automobila i zaključuje se kod kompanije za osiguranje kod koje je zaključeno osiguranje od autoodgovornosti.

 

Zelenom kartom se osiguravajuće pokriće za osiguranje od autoodgovornosti proširuje na inostranstvo, odnosno za teritorije država članica Sistema međunarodne karte osiguranja.

 

Vlasnik motornog vozila dužan je da pre prelaska granice motornim vozilom kupi zelenu kartu, čime je kompanija za osiguranje koja mu je izdala dužna da oštećenom licu nadoknadi štetu koja je upotrebom tog vozila uzrokovana u inostranstvu. zeleni kartoni se rade na zahtev klijenta, ne po automatizmu, samo za ulazak u države koje zahtevaju zeleni karton (npr. Makedonija, Albanija). Za ostale države u okruženju zeleni karton nije potreban (ali uvek treba proveriti preko AMSS tekuće informacije).

Imate pitanja u vezi sa registracijom ili osiguranjem? 

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja u vezi sa registracijom vozila ili osiguranjem, pišite nam i naš tim će vam pružiti sve neopodne odgovore. 
Ime i prezime*
Pristanak na obradu podataka*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Istražite ostale usluge

Usluge registracije

SAZNAJTE VIŠE

Servis Vozila

SAZNAJTE VIŠE

Zamena pneumatika

SAZNAJTE VIŠE

Štetni događaji

SAZNAJTE VIŠE
Nazad na vrh
KONTAKT
Bul.Mihaila Pupina 165d,11070N.Beograd
+381 11 77 00 548
office@aksfleet.com
DOKUMENTACIJA
Prihvatlivo i nepriihvatljivo stanje vozila
Uputstvo Aplikacija MyAFS CaR
Uputstvo štetni događaji
Sva prava zadržana /  
© 2021 AKS FLEET SOLUTION / 
Politika Privatnosti
crosschevron-downchevron-down-circle